جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.
صفحه اصلی > فراخوان ها 
آگهی اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران در خصوص  پاسخگویی به سوالات ایرانیان مقیم:

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران سامانه ای را به منظور پاسخگویی به سوالات وحل مشکلات بازرگانان وتجار ایرانی مقیم خارج از کشورراه اندازی کرده است.

لذا با دانلود اپلیکیشن Otagh.me(قابل دانلود در App store,Google Play) با کارشناسان امور بین الملل ارتباط برقرار نمایند.