جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.
صفحه اصلی > موافقت نامه ها 
 
 

 

موافقت نامه های تجاری و بازرگانی

 

چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک ج.ا.ایران وترکمنستان-مرداد94