جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.

 

نامگذاری سال 2019-ترکمنستان
ترکمنستان-وطن شکوفایی
سال 2019 درترکمنستان به عنوان، ترکمنستان وطن شکوفایی،نامگذاری گردید.
١٤:٤٨ - 1397/10/02
جلسه کابینه وزراء ترکمنستان-عملکرد یازده ماه 2018
جلسه کابینه وزراء ترکمنستان-عملکرد یازده ماه 2018
تولید ناخالص داخلی کشور 6.2 می باشد
١٠:٠١ - 1397/09/15
6.2درصد میزان رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سه ماهه اول 2018
6.2درصد میزان رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سه ماهه اول 2018
قربانقلی بردی محمد اف،رئیس جمهور ترکمنستان در جلسه کابینه وزراء گفت:در جریان سه ماهه نخست سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 6.2درصد حفظ شده و در مقایسه با سال گذشته در زمینه تولید کالاهای جایگزین وارداتی میزان واردات این کالاها را 40 درصد کاهش و میزان صادرات کالاهای داخلی را 14.2 درصد افزایش داده ایم.
١٦:٣٩ - 1397/01/25