جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.

 

برنامه ریزی برای تشکیل کمیته مشترک تجاری ایران وترکمنستان
تشکیل کمیته مشترک تجار ایران و ترکمنستان ضرورت دارد
تشکیل کمیته مشترک تجار ایران و ترکمنستان ضرورت دارد
١٦:٢٨ - 1395/10/17
395 میلیون دلار کالا به ترکمنستان صادر شد
رایزن بازرگانی ایران در ترکمستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 395 میلیون دلار کالا از کشورمان به ترکمنستان صادر شده است.
رایزن بازرگانی ایران در ترکمستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 395 میلیون دلار کالا از کشورمان به ترکمنستان صادر شده است.
١٦:٢٣ - 1395/10/17
برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت وگاز ترکمنستان
برگزاری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت وگاز ترکمنستان
برگزاری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت وگاز ترکمنستان وکنفرانس OGT2016از تاریخ 17لغایت 19آذرماه
٠٩:٢٥ - 1395/09/18