جهت رویت مناقصات اعلامی از سوی دولت ترکمنستان لطفا به لینک مناقصات مراجعه فرمایید.

 

پایان سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در عشق آباد
برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاههای اختصاصی ایران در عشق آباد
سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در عشق آباد طی سه روز برگزاری خاتمه یافت
١٠:٤٦ - 1395/12/12
رئیس جمهور ترکمنستان:همکاریهای پنج جانبه با کشورهای ساحلی خزر را ادامه می دهیم.
ادامه همکاریهای عشق آباد با پنج کشور ساحلی خزر
ادامه همکاریهای عشق آباد با پنج کشور ساحلی خزر
١٥:٣٨ - 1395/12/02
برنامه ریزی برای تشکیل کمیته مشترک تجاری ایران وترکمنستان
تشکیل کمیته مشترک تجار ایران و ترکمنستان ضرورت دارد
تشکیل کمیته مشترک تجار ایران و ترکمنستان ضرورت دارد
١٦:٢٨ - 1395/10/17